Informacje o opiece medycznej za granicą.Kiedy wyjeżdżasz na wakacje, do pracy lub z każdego innego powodu tymczasowo przebywasz w innym kraju UE / EOG lub Szwajcarii i jesteś ubezpieczony w Polsce, masz takie same prawa do niezbędnej opieki medycznej w takich samych warunkach ekonomicznych jak mieszkańcy kraju który odwiedzasz.

W Szwajcarii i Liechtensteinie aby otrzymać niezbędną opiekę medyczną wymagane jest nie tylko potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia w Polsce, ale także obywatelstwa kraju UE / EOG lub Szwajcarii.

Jeżeli ulegniesz wypadkowi będąc za granicą, powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, należącym do systemu opieki zdrowotnej w odwiedzanym kraju, a także mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta UE), które świadczy o tym, że jesteś ubezpieczony w Polsce.
Pobierz wniosek o wydanie "Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ubezpieczenie
Tu znajdziesz informacje o opiece, do której jesteś uprawniony/-a kiedy pracujesz, uczysz się, jesteś na wakacjach lub z każdego innego powodu mieszkasz bądź przybywasz w innym kraju.
Wiecej informacji uzyskasz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie turystyczne
Europejska Karta nie uprawnia Cię jednak do prywatnej opieki medycznej. Nie daje również prawa do zwrotu kosztów biletu powrotnego. Dlatego też proponujemy wykupić osobne ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie to umożliwia m.in zwrot kosztów leczenia w krajach spoza UE/EOG oraz w tych, z którymi Polska nie posiada odpowiedniej umowy.