Polityka danych osobowych

Polityka danych osobowych określa zasady przetwarzania przez Opodo danych osobowych. Wykładnię w tej kwestii stanowi szwedzka ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne akty prawne.

Zakładając rezerwację lub składając zamówienie użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, które są przetwarzane elektronicznie. Są to: imię i nazwisko, adres oraz numer karty. Opodo przekazuje dane osobowe stronie trzeciej jedynie wówczas, gdy jest to konieczne w celu zlecenia, przetworzenia lub pobrania płatności za złożone zamówienie. Stroną trzecią są w tym przypadku przedsiębiorstwa i urzędy działające zarówno w obrębie jak i poza obszarem UE i EWG, takie jak np. linie lotnicze, hotele i inni usługodawcy, z których usług skorzystano w związku z rezerwacją. Dane osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez użytkownika. W innych sytuacjach dane osobowe są wykorzystywane jedynie dla celów realizacji transkacji w naszym serwisie. Opodo prowadzi aktywne działania w kierunku zapobiegania nadużyciom i utracie danych osobowych.

Informacja specjalna dla klientów biznesowych
Rezerwowanie, fakturowanie i inne działania prowadzone przez klientów biznesowych mogą być ułatwione. W tym celu dane osobowe są przetwarzane w bazach danych naszych partnerów. Przetwarzanie danych wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę podczas pierwszego logowania do serwisu Opodo, oraz udziela Opodo zezwolenia na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych. Dokonując aktualizacji, dane osobowe mogą zostać zaktualizowane jednocześnie z innymi rejestrami Opodo. Profil nieaktywny przez okres jednego roku może zostać usunięty przez Opodo.

Informacja specjalna dla klientów indywidualnych
Rezerwacje w serwisie Opodo mogą zakładać osoby, które ukończyły 18 lat. Podane przez nie w procesie rezerwacji dane osobowe będą wykorzystane jedynie wówczas, gdy będzie to konieczne w celu zlecenia, przetworzenia lub pobrania płatności za złożone zamówienie (np. subskrypcja biuletynu elektronicznego) w serwisie Opodo.

Nieprawidłowe informacje
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych błędów w posiadanych przez nas danych, abyśmy mogli je poprawić, zablokować lub usunąć. Użytkownik jest uprawniony do złożenia pisemnego wniosku o wgląd do posiadanych przez Opodo danych osobowych. Wgląd do bazy danych można uzyskać raz w roku.

W dowolnym momencie użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych dla celów marketingowych.
Personuppgiftsansvarig Opodo AB c/o Travellink, Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Sweden,
Numer ewidencyjny spółki: 556596-2650
Tel: +46 8 56 20 60 00, erik.wikander@odigeo.com

Opodo ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które wykorzystuje. Wszelkie zapytania w tej kwestii należy kierować do Opodo korzystając z podanych powyżej numerów i adresów.